O AS-App

Witaj na AS-App!

Stworzyliśmy ten portal z osobami ze spektrum autyzmu i dla osób ze spektrum autyzmu, ich rodzin i bliskich. Więcej o nas dowiesz się na stronie O autorach.

Celem portalu jest zwiększenie i przyspieszenie dostępu do usług i aktywności skierowanych do osób z ASD (Autism Spectrum Disorder).

Mamy poczucie, że coraz więcej dzieje się w Polsce w temacie spektrum autyzmu. Bardzo nas to cieszy. Informacje są jednak bardzo rozproszone, ukryte w rozbudowanych strukturach stron poszczególnych organizacji, przez co nie zawsze trafiają do nas na czas. Odnalezienie ich po czasie daje poczucie, że coś nas ominęło. A my lubimy wiedzieć, móc się przygotować, mieć wybór, żeby dostępne informacje były ułożone, skategoryzowane i aktualne 🙂

Zadaniem AS-App jest więc pomóc, AsSoon-Asppossible, znaleźć odpowiednie wsparcie. Specjaliści i instytucje świadczące pomoc osobom z ASD i ich rodzinom oraz ich oferty są pogrupowane w podstawowe kategorie usług. Możesz łatwo je wyszukać, korzystając z wyszukiwarki lub zaproponowanej struktury kategorii, podkategorii i filtrów menu bocznego.

Sukces naszego portalu zależy też od Ciebie! Więcej osób ze spektrum autyzmu korzystających z portalu, to większa liczba specjalistów, którzy widzą w nim źródło dostępu do klientów. Więcej specjalistów na portalu, oznacza większy wybór i możliwość znalezienia właściwego wsparcia dla Ciebie. Zaproś więc inne osoby, aby zajrzały na AS-App. Poproś znanych Ci specjalistów, których pracę cenisz, aby zarejestrowali się na portalu.

Drodzy Specjaliści! Zaproście swoich kolegów i koleżanki. Im nas więcej, tym większe szanse na ruch na portalu i znalezienie klientów. Chcemy, aby AS-App pomagał Wam znaleźć klienta na jedną, jedyną pustą godzinę w ciągu dnia 🙂 Pozwolił na znalezienie brakującej osoby w określonym wieku do Twojej grupy, ułatwił rekrutację do projektu, rozszerzył zasięg twoich badań naukowych. Wybacz rygorystyczne zapisy, są one sformułowane w sposób, który ma później pomóc Cię odnaleźć szczegółowo myślącym mózgom.

Pracownicy instytucji kultury i sztuki, wiemy, jak dużo robicie, aby Wasze miejsca były dostępne dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Pokażcie się na AS-App!

Koleżanki i koledzy z poradni, diagności, lekarze pierwszego kontaktu, to ma być też miejsce dla nas 🙂 Jeśli chcemy wspomóc naszych klientów w określeniu dalszej drogi, AS-App podpowie możliwości. Zarejestrujcie się i Wy! Niektórzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ASD i chcieliby najpierw trafić na przewodnika.

To, co ważne, AS-App nie powstałby, gdyby nie projekt:

„INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ+“
realizowany na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-ID11/19 z 25.09.2019 r.
na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju
w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego